Vokseværket

Fonden Vokslev Kultur- & Forsamlingshus

Vokseværket består af den tidligere skole i Vokslev og blev etableret i 2020 af Fonden Vokslev Kultur- og Forsamlingshus og har følgende formål:

  1. Skabe muligheder for forenings-, kultur- og idrætsaktiviteter
  2. Åbne kultur- og aktivitetscentret op for andre foreninger i det omkringliggende landdistriktsområde, idet det er vanskeligt/umuligt at få gode tider i nærliggende kommunale haller og skoler.
  3. Kultur- og aktivitetscentret skal gøre landsbyen attraktiv for aktive familier, som ønsker at flytte på landet.
  4. Skabe større fællesskabsfølelse og øget socialt sammenhold for landsbyens indbyggere. Foruden fondsbestyrelsen drives stedet af en kakofoni af udvalg, Husrådet der repræsenterer alle lejere/brugere, Forsamlingshusudvalget, Kommunikationsudvalget, Fundraisingsudvalget, Bygningsvedligeholdelsesudvalget, Haveudvalget og Aktivitetsudvalget. Og der er altid plads til en mere som vil gøre en positiv forskel for fællesskabet.

Vokseværket er mange ting - byens idrætshal, legeplads, stedet hvor kulturarrangementer afholdes og kreative evner udfordres. Aktiviteter er altid velkomne og du skal endelig henvende

 

Aktuelt

I foråret 2024 er Vokseværkets forsamlingshusdel under ombygning og 1 april 2024 står det klar til brug i en fin renoveret form, hvor der kan rummes mange forskellige aktiviteter, fester og andre arrangementer.

Fester og private arrangementer bookes via Nuento.dk.

 

Vokseværket Vokslev - Lej lokaler på Nuento

Historien

Da den tidligere populære friskole var landsbyens primære omdrejningspunkt, betød lukningen at byen blev stille. Ved fælles hjælp , lykkedes det landsbyen at købe friskolen af konkursboet. I praksis, og kort fortalt skete det ved at danne en fond ”Fonden Vokslev Kultur- og Forsamlingshus” der skal drive de mange bygninger. Fondsformen er valgt fordi egenkapitalen er maksimalt beskyttet i en fond, og under tilsyn af Erhvervsstyrelsen.

Midlerne blev skaffet ved at nedlægge den lille ”Vokslev Sparekasses Fond”, som havde en egenkapital på kr. 1,2 mio. Fondens formål var at støtte velgørende og almennyttige formål i Vokslev Sogn. Det mente fondens bestyrelse et køb af friskolen var. Desuden blev ”Vokslev Forsamlingshus” fra 1898 solgt. Forsamlingshuset var nedslidt og udlejningen for nedadgående. Provenuet og egenkapitalen - i alt kr. 680.000 - gik også til køb af friskolen. Desuden er der solgt folkeaktier for næsten 100.000 kr

 

Hvem gavner projekter og hvordan?

Omdannelsen af den tidligere friskole til kultur-, idræts- og aktivitetscenter vil gavne foreninger og grupper i det omkringliggende landdistriktsområde, borgerne i landsbyen og landsbyens foreninger.

Foreninger og grupper fra det omkringliggende landdistriktsområde inviteres nu med ind i fællesskabet.

 

 

Vedtægter for Fonden Vokslev Kultur- & Forsamlingshus, som PDF

Erhvervsstyrelsen anbefaler at man offentliggør årsrapporter, og det gør vi gerne.

Hvis du har spørgsmål til rapporterne, kontakt gerne fonden. 

Årsrapport 2020-21 Årsrapport 2022 Årsrapport 2023 - kommer snart her