Priser og regler for leje af lokaler ved Vokslev Kultur- & Forsamlingshus

Som udgangspunkt kan lokalerne alene lejes i perioden fredag til mandag morgen. Da de er udlejet til andre aktiviteter de øvrige dage, der kan dog i enkelte tilfælde og på særlige tider af året være mulighed for andre lejetidspunkter.

Lejetidspunkter tager hensyn til at der skal kunne forekomme flere udlejninger samme weekend og der skal kunne gøres rent imellem udlejningerne af rengøringsfirma.

Lokalerne der udlejes til private arrangementer, ligger i bygningen ud mod parkeringspladsen.

De omfatter en lille sal og/eller en mindre sportshal. Et køkken som er indrettet til skolekøkken.

På udearealerne findes bålhytte med grillrist, lille boldbane, og multibane. Der er legeplads som kan benyttes på eget ansvar.

Al udlejning er incl. forbrug, service, køkken faciliteter og rengøring. Der er fri adgang til udearealerne, som dog skal deles med lokale, da disse er offentlige.

Opstilles hoppeborg eller andet som bruger el, skal det aftales særskilt, da der da afregnes ekstra for el.

Der kan ikke overnattes i lokalerne.

Der betales depositum jf oversigten på næste side.

Udlejningen er først endelig aftalt, når depositum er modtaget på Fondens konto, og vi har modtaget underskrevet lejekontrakt.

Lokalerne udlejes til alle mulige aktiviteter og fester, dog ikke ungdomsfester.

Hallen er brandgodkendt til 150 personer i hallen.

Klik her for lokaleleje - link til kontaktpersoner

Beskrivelse af lokalerne og de 4 gældende lejemuligheder

 

1. Lille Sal alene: 

Dobbelt lokale med plads til ca. 60 gæster, gangareal, to toiletter, køkken

2. Hal (til legende børn uden mad og drikke) + lille sal: 

Hal, dobbelt lokale, gangarealer, 2 toiletter, køkken

3. Hal (til fest): 

Hal med godkendelse til 150 personer, gangarealer, 4 toiletter, køkken og

evt. handicaptoilet

4. Hal (til fest) + lille sal:

Hal + dobbelt lokale, gangareal, 4 toiletter, køkken og evt. handicaptoilet

 

Priserne afhænger af, hvor lang tid du booker lokalerne:

1 lejedøgn

1 ½ lejedøgn

2 lejedøgn

Fra kl. 10 – 06, næste dag

 

Fra kl. 10 – 16, næste dag

 

Fra kl. 10 – 16, 2. døgn

 

 

Lokaleleje - for de 4 gældende lejemuligheder:

Udlejningsdøgn

Priser: 1

Priser: 2

Priser: 3

Priser: 4

1 døgn

 2300

2800

5000

6000

1,5 døgn

 2900

3400

6500

7000

2 døgn

 3500

4000

7500

8300

Depositum i kr.

 1500

3000

3000

3000

 

Lejen inkluderer også...

Al udlejning er incl. forbrug, service, køkken faciliteter og rengøring. Der er fri adgang til udearealerne, som dog skal deles med lokale, da disse er offentlige.

På udearealerne findes bålhytte med grillrist, lille boldbane, og multibane. Der er legeplads som kan benyttes på eget ansvar.

Opstilles hoppeborg eller andet som bruger el, skal det aftales særskilt, da der da afregnes ekstra for el.

 

Stedet er brandgodkendt til 150 personer i hallen.

Godkendt af bestyrelsen 05.05.2021

Regler for udlejning:

 

Lokaler der ikke er lejet holdes aflåst.

Lokalerne udlejes til alle mulige aktiviteter og fester, dog ikke ungdomsfester.

Der betales depositum. Udlejningen er først endelig aftalt, når depositum er modtaget på Fondens konto, samt modtaget underskrevet lejekontrakt.

Der kan ikke overnattes i lokalerne. 
Rygning er forbudt indendørs.

De lejede lokaler og udearealer skal afleveres i samme stand, som de er modtaget.

Tjek udearealer for affald. Der må ikke ligge affald, kapsler, cigaret skodder mm på udearealerne.

De lejede områder afleveres med stole samlet i stakke med 10 i hver. Borde aftørres og slås sammen og stables. Alt skal køres på plads i depotrum.

Alle gulve skal være fejet.

Alle madrester og alt affald skal fjernes – restaffald i containere ved Vokseværket, glas og pap/papiraffald medtages indtil der er opstillet containere ved vejen.

Ovne, køleskabe og flader i køkken aftørres.

Du medbringer selv karklude, håndklæder, viskestykker, toiletpapir.

Der er opvaskemiddel, håndsæbe tilstede.

Lejer er erstatningspligtig for skaden på de lejede lokaler som ikke skyldes almindeligt slid.

Ødelagt service registreres og afregnes efter tabel – se ovenstående. Dette trækkes fra depositum inden dette tilbageføres til lejer efter endt udlejning.

Manglende aftørring, fejning mm afregnes i depositummet inden det føres retur.

Benyttelse af lokaler der ikke er lejet afregnes i depositummet inden det føres retur.

Nøglen afleveres i postkassen på Klæstruplundvej 3, 9240 Nibe umiddelbart efter sluttidspunktet for lejen.

Der hænger en liste i køkkenet med personer du kan ringe til ved behov for hjælp, mens du har lejet lokalerne.

Rigtig god fornøjelse ;-)